Over de duif:

Duiven :

Overlast van duiven?

       
Duiven in het algemeen

 Duiven kunnen met hun uitwerpselen gebouwen en trottoirs vervuilen en ons met hun aanhoudend lawaai uit onze slaap houden. Onze woningen worden vervuild door duiven en het met veel zorg opgebouwde imago van uw bedrijf wordt met een paar goed gerichte klodders weer afgebroken. Veel mensen weten niet dat er mogelijkheden zijn om overlast door duiven te verhelpen, en daarom worden deze problemen vaak jarenlang voor lief genomen. Dit is echter niet nodig want Ronada heeft altijd een passende oplossing voor uw duivenprobleem.  

Duiven en hun ontwikkeling

 Duiven zijn prachtige dieren die ons onder normale omstandigheden veel plezier kunnen bezorgen. Als duiven echter in te grote aantallen, te dicht bij de mens leven kunnen ze niet alleen veel hinder en vervuiling veroorzaken maar vormen ze ook een serieus te nemen gezondheidsrisico. Vooral de verwilderde stadsduiven vormen in dit opzicht in veel steden een groot probleem. Duiven broeden voornamelijk binnen de bebouwde kom omdat duiven daar alles kunnen vinden wat ze nodig hebben. Op plaatsen waar veel mensen komen is altijd voldoende voedsel te vinden en daarnaast zijn er in de stad genoeg droge, hoge plekjes te vinden waar duiven ongestoord kunnen nestelen. Door middel van uitwerpselen van duiven (14 kg. per duif, per jaar!) kunnen duiven allerlei ziekten verspreiden (o.a. Ornithosis en paratyfus) en duiven kunnen parasieten zoals mijten en teken bij zich dragen. In de duivennesten kan allerlei ongedierte (motten, vliegen, tapijtkevers, stofluizen) voorkomen. Redenen genoeg om de duiven te weren.  

Duiven weren

 De methode om duiven blijvend van gebouwen en andere bouwwerken te weren is het aanbrengen van speciaal voor dit doel vervaardigde weringsystemen. De meest gebruikte systemen vallen onder één van de volgende Categorieën: Duivenpinnen, duivennetten en het elektrisch duiven weringsysteem. Deze duiven weringsystemen worden aangebracht op daken, dakranden, gevels, raamkozijnen, uithangborden, lichtreclame en op andere plaatsen waar de duiven overlast veroorzaken, om te voorkomen dat duiven kunnen landen en/of nestelen.
Naast het aanbrengen van weringsystemen is ook de situatie ter plekke van belang. Opgeruimde terreinen zijn voor duiven meestal minder aantrekkelijk en natuurlijk dient het voeren van duiven achterwege te blijven. Onze medewerkers adviseren u graag naar de mogelijkheden om duiven  op een juiste manier te weren.

heeft u ook overlast Of een wering plaatsen