Over de steenmarte

Steenmarter:

Steenmarter verjagen

De steenmarter zorgt op steeds meer plaatsen voor overlast en drijft velen tot wanhoop. Voor degenen die hiermee kennis hebben gemaakt zal het bekend voorkomen: Krabgeluiden, getrippel en krassen op zolder wijzen vaak op een steenmarter als geheime logee, met als gevolg vuil en beschadigingen.

Geur- en geluidsoverlast veroorzaken veelal nog de minste overlast-de aanwezigheid van een steenmarter gaat meestal gepaard met hoge renovatie- en reparatiekosten om de veroorzaakte schade te verhelpen.

Steenmarter verjagen

De steenmarter verjagen is daarom noodzakelijk om de schade te beperken en verdere schade te voorkomen.

Of het nu onder de motorkap van de auto, in de schuur, serre of op de zolder is - als er een steenmarter zit is bijna geen enkele bedrading veilig voor zijn beten

Als de steenmarter zich op je zolder vestigt, dan knaagt en graaft hij een tunnel in de isolatie en het dak en besmeurt zijn nieuwe woning met uitwerpselen en urine of de resten van zijn prooi.

Om te voorkomen dat zijn aanwezigheid je op hoge kosten jaagt moeten zo snel mogelijk maatregelen worden genomen om het in zijn nieuwe onderkomen zo ongemakkelijk mogelijk te maken.

Steenmarter uitwerpselen

Controleer je huis, auto, zolder, schuur of serre regelmatig op sporen van steenmarter uitwerpselen.

Omdat steenmarters tegelijkertijd verschillende schuilplaatsen bewonen, zal de steenmarter niet consequent alleen bij jou verblijven, maar blijft vaak slechts een nacht en verhuist vervolgens weer naar een ander onderkomen.

steenmarter uitwerpselen

Wanneer een steenmarter voor een langere periode of met regelmaat op dezelfde plaats verblijft, veroorzaken steenmarter uitwerpselen een zeer indringende geur.

De geur van steenmarter uitwerpselen is dan veelal in de ondergrond (bijvoorbeeld dakbeschot) gedrongen, zodat de stank niet kan worden verwijderd met een normale reiniging.

De kosten zullen snel oplopen, omdat de door steenmarter uitwerpselen verontreinigde gedeelten  zullen moeten worden vervangen.

Opsporen steenmarter + bestrijden

 

steenmarter bestrijden

Een aanwijzing voor de aanwezigheid van een steenmarter is ook een tunnel die de marter in het dak of de muurisolatie heeft gegraven. Meestal stopt het niet bij één vluchtweg, omdat de dieren schuw zijn en al bij voorbaat verschillende vluchtwegen aanleggen.

Dus regelmatig muren en isolatie controleren op tunnels - op koude en winderige dagen kan zelfs een kleine windvlaag je op het spoor zetten van een steenmarter.

Steenmarters kunnen niet door een betonnen muur graven, maar een afdichting of tegel kunnen ze gemakkelijk wegduwen. Steenmarters kiezen het liefst een schuilplaats op de zolder of de bovenste verdiepingen in het huis.

Kijk naar eventuele krassen op plantenrekken, om de dakgoot of naast het huis staande bomen. In smalle tunnels kan het bijvoorbeeld voorkomen dat er vacht achterblijft aan de dakpannen - dat is een duidelijke indicatie van de aanwezigheid van een steenmarter in je huis.

Steenmarter auto schade

Steenmarter auto schade

Slachtoffers zullen de aanwijzingen herkennen van steenmarters onder de motorkap van hun auto - een weggevreten kabel kan zeer kostbaar zijn. Dit is een duidelijke indicatie van een steenmarter onder de motorkap, maar het is al te laat. Veel verzekeringsmaatschappijen vergoeden de steenmarter auto schade niet.

Opsporen steenmarter auto schade: Als je regelmatig onder de motorkap kijkt, kun je eerste tekenen van steenmarter auto schade al vroeg zien: Aangevreten kabels, stukjes vacht van de marter en uitwerpselen en etensresten, botjes, brood of vogelveren in de motorruimte wijzen meestal op een geheime marter. Kijk liever eens wat vaker onder de motorkap om steenmarter auto schade te voorkomen.

Steenmarters maakt het niet uit waar ze hun scherpe tanden in zetten. Doorgeknaagde slangen kunnen ook leiden tot weigeren van de remmen. Levensgevaarlijk!

Problemen steenmarter

Steenmarters die in de auto of op de zolder wonen, kunnen de kwaliteit van leven enorm beïnvloeden. Getroffenen ervaren problemen zoals stank en lawaai vooral "s nachts, waardoor je niet kunt slapen. Schade wordt meestal te laat ontdekt en de reparatie en renovatie maatregelen lopen dan flink  in de papieren. Een dood dier brengt snel maden en vliegen met zich mee, bovendien kunnen steenmarters ziekten als hondsdolheid overbrengen.

Steenmarter bestrijden

steenmarter dakschade

Wie schade heeft door steenmarters zal zich vaak afvragen: Mag ik de marter doden, vergiftigen of doodschieten? Er mag niet op steenmarters worden gejaagd, ze mogen alleen worden gevangen in vallen, maar dit is niet gemakkelijk omdat het erg sluwe, schuwe en snelle dieren zijn.

Steenmarter bestrijden - er zijn meer manieren om je op een vreedzame manier te ontdoen van marters. We kennen veel tips en hulpmiddelen, zoals waterflessen of een rauw ei aan de voorkant van de auto, hondenhaar, peper, WC-blokjes of urine, maar ze zijn enigszins twijfelachtig en als ze al helpen slechts voor korte tijd beschermen tegen steenmarters.

Experts zijn van mening dat, op lange termijn, en dus werkelijk succes wordt bereikt, wanneer alle toegangen en tunnels zijn afgesloten en de omgeving voor steenmarters onaantrekkelijk wordt gemaakt. Zo zal de steenmarter geen voordeel meer zien of geen kans krijgen om jouw huis of motorkap als een gezellig onderdak te zien en vinden.

Steenmarter verjagen

Om de omgeving onaantrekkelijk te maken en een steenmarter verjagen helpen elektronische apparaten zoals echografie. De tonen produceren een voor de marter - ondraaglijk - geluid, dat na verloop van tijd (max. 14 dagen) het zenuwstelsel van de marter aantast, waardoor het dier vlucht naar een meer aantrekkelijke plaats.
Voor gebruik in de auto zijn er o.a. apparaten, die direct op de accu van de auto worden aangesloten. In aanvulling op het ultrasone geluid kan er ook middels 6 platen met een hoog voltage een elektrische schok afgegeven worden, waardoor de marter schrikt en de locatie in de toekomst zal mijden.

Er zijn ook apparaten verkrijgbaar die op batterijen werken en zowel onder de motorkap als onder de carport kunnen worden gebruikt wanneer er geen stopcontact in de buurt is. Steenmarter verjagen in huis, op zolder, in de schuur, stal of serre? Er kunnen ook speciale elektrische of op zonne-energie werkende apparaten worden gebruikt.

Herken een steenmarter {video}

steenmarter vangen

Kenmerkend voor de steenmarter is een lang, slank lichaam. De vachtkleur varieert tussen bruin en zwart. In veel gevallen wordt de kleur onderbroken door strepen of tekeningen aan de hals. De ledematen zijn kort en de poten hebben klauwen. De kop wordt gekenmerkt door een korte snuit en kleine oren. Daarnaast heeft de marter een lange behaarde staart.

Zo ziet een steenmarter eruit. En hoe hij leeft.

Levensstijl van de marters

 

De groep dieren die als marter worden gedefinieerd bestaan uit veel soorten die vaak niet als marter worden aangeduid. Expliciet als marter aangeduid worden de steen- en boommarter, die ook verantwoordelijk zijn voor de meeste schade.

Tot de marters behoren eveneens hermelijnen, otters, dassen, bunzingen, stinkdieren en wezels. Zo komen marters niet alleen voor in de Europese regio's, maar ook in Oceanië, Afrika, Antarctica en het Caribisch gebied.

Deproblemen die de steen- en boommarter in Nederland en Duitsland veroorzaakt komen in andere landen niet zo veelvuldig voor. Daar wordt de martersoort niet als gedomesticeerde dieren gezien die de mensen lastig vallen door hun aanwezigheid. De steenmarter heeft geen vaste verblijfplaats, maar is zeer flexibel en verplaatst zich daarom veelal in zijn omgeving.

Hij graaft voor zichzelf een schuilplaats of bewoont een door een ander verlaten schuilplaats. Wanneer er geen geschikte schuilplaats in een woning kan worden gevonden, kiest de marter soms voor een boom. Meestal zijn marters het hele jaar door actief, alleen in de poolcirkel zijn er marters die een winterslaap houden. De dieren worden beschouwd als eenlingen die zich het liefst ver van soortgenoten ophouden.

Niettemin overlappen de gebieden van mannetjes en vrouwtjes elkaar, die hoofdzakelijk worden gebruikt voor het voortplanten. Op de natuurlijke voedingslijst staan in het bijzonder gewervelde dieren zoals vogels en kleine zoogdieren.

 

steenmarter prooi

Marters zijn omnivoren en daarom komen ze zowel op het land en in de grote stad voor. Ze hebben hun territorium, dat zich vaak over meer dan 500 vierkante meter uitstrekt met een aantal schuilplaatsen, waar ze zich verstoppen en ophouden. Marters zijn nachtdieren en schuwen mensen en licht.

Meestal krijgen de eigenaar van een huis of auto niet het dier te zien, maar de door de marter aangerichte schade. Bijvoorbeeld doorgeknaagde kabels en bedrading, aangevreten isolatie in het dak en urine en ontlasting in zijn schuilplaats.

Een aanwijzing voor de aanwezigheid van een marter in huis zijn gekras en getrippel op de bovenste verdiepingen, meestal 's morgens en 's avonds. Ook steenmarter uitwerpselen, urinesporen en resten van karkassen, beenderen, botten, veren of vacht zijn tekenen van een geheime huurder.

Voortplanting van marters

Marters zijn meestal 30 - 60 dagen per jaar in staat om zich voort te planten. Wanneer een vrouwtje is bevrucht duurt het enkele maanden tot de geboorte, aangezien de implantatie van het ei in de eierstokken regelmatig wordt vertraagd, zodat de vrouwtjes meestal maar één nest per jaar krijgen.

steenmarter verjagen

Als de pups worden geboren, zijn ze blind, immobiel en dus aan het nest gebonden. Echter, de jongen groeien zeer snel, zodat ze na 2 maanden zelfstandig zijn en het nest kunnen verlaten. Na 6 maanden zijn ze geslachtsrijp, de levensverwachting van marters is 10 - 20 jaar.

Marters houden van mensen. Ze verkeren graag in hun nabijheid. Meestal vallen de dieren niet op, want het zijn nachtdieren en slapen overdag in hun schuilplaatsen. Maar ze kunnen een probleem vormen. Marters kiezen er vaak voor om zich te verbergen op de bovenste verdiepingen, met name de zolder, en richten vaak enorme schade aan, die hoge kosten met zich mee kunnen brengen.

Het is vooral vervelend dat marters tunnels graven in de dakisolatie. Vaak vernietigen ze ook de onderlaag en de onderliggende isolatie wordt nat en verliest zijn isolerende eigenschappen. Dit resulteert in koudebruggen, waardoor de warme lucht ontsnapt, hetgeen de kosten van de verwarming opschroeft. Op onverwarmde zolders ontstaat bovendien het risico op schimmelvorming.

Steenmarter geluid

Bijzonder ergerlijk voor veel bewoners is het steenmarter geluid. Krabgeluiden en gerommel op de zolder zijn tekenen van de aanwezigheid van een steenmarter. Ook steenmarter uitwerpselen en urinesporen en resten van karkassen wijzen op de ongenode gast. Wanneer de marter over een langere periode niet wordt opgemerkt, kan de geur van steenmarter uitwerpselen zich uiteindelijk door het hele huis verspreiden.

Steenmarters kunnen heel goed klimmen en springen over twee meter hoogte. Ze kunnen dus bomen of planten langs de muur gebruiken om een opening in het huis te vinden. Regenpijpen en muren zijn ook goede klimhulpen. Er hoeft niet altijd een opening te zijn om onder het dak te komen. Steenmarters kunnen zelfs een zware tegel wegduwen om onder het dak te glijden.

Steenmarter geluid - Kloppen en muziek

Steenmarter verjagen- er zijn verschillende manieren om zich te ontdoen van dit ongedierte - o.a. door hem bang te maken en zijn verblijf onaangenaam te maken. Bijvoorbeeld door overdag een radio hard te laten spelen om zijn nachtrust te verstoren of kloppen bij de schuilplaats van de steenmarter. Ook ultrasone apparaten zijn effectief.

Sommigen vinden een steenmarter vangen in speciale vallen een goede oplossing. Maar dat mag alleen door iemand die een jachtvergunning heeft, omdat voor marters een jachtverbod geldt. Bovendien garandeert de vangst van de dieren geen succes op lange termijn, als een nieuwe marter de vacante schuilplaats ontdekt of de vrijgelaten marter een lange afstand aflegt om terug te keren naar zijn huis.

Steenmarter verjagen

Er is geen bewijs dat hondenhaar of urine van andere dieren helpt tegen steenmarters verjagen. Want als de steenmarter lange tijd niet verschijnt, kan het ook zijn dat hij in de tussentijd een andere schuilplaats in zijn territorium bewoont.

Experts zijn van mening dat op de lange termijn steenmarters verjagen alleen kan worden vermeden wanneer gebouwen ontoegankelijk zijn. De toegangen moeten dus gevonden en afgesloten worden.

Om deze te vinden helpt het om rond de woning aangeharkte zandbedden aan te leggen om sporen van de steenmarter te ontdekken. Ook kun je aanwijzingen proberen te vinden op planten in de omgeving van het huis.

Als een toegang wordt afgesloten mag het dier niet in het huis zijn. Omdat het gevangen komt te zitten, zal de marter proberen uit te breken en schade aanrichten. Of het dier zal verhongeren.

En hoeveel lawaai de dieren ook maken en op de zenuwen werken - in het voorjaar mogen ze niet buitengesloten worden. Omdat ze jongen kunnen hebben en een ondraaglijke dood zouden kunnen sterven.